SCENA ILLUSTRATA Firenze, 1 ottobre 1895 n19 ANNO XXXI